Unis vs Uzis - What's the difference?

unis | uzis |


As nouns the difference between unis and uzis

is that unis is while uzis is .

unis

English

Noun

(head)
 • ----

  uzis

  English

  Noun

  (head)
 • Anagrams

  * ----