Turbans vs Turbant - What's the difference?

turbans | turbant |


As nouns the difference between turbans and turbant

is that turbans is while turbant is .

Other Comparisons: What's the difference?

turbans

English

Noun

(head)
 • Anagrams

  * ----

  turbant

  English

  Noun

  (en noun)
 • (Howell)
  (Milton)
  (Webster 1913) ----