Toused vs Tousel - What's the difference?

toused | tousel |


As verbs the difference between toused and tousel

is that toused is (touse) while tousel is .

toused

English

Verb

(head)
 • (touse)

 • touse

  English

  Verb

  (tous)
 • to pull to pieces
 • Noun

  (en noun)
 • a noisy disturbance
 • tousel

  English

  Verb