Sudorifick vs Sudorifics - What's the difference?

sudorifick | sudorifics |


As nouns the difference between sudorifick and sudorifics

is that sudorifick is while sudorifics is .

As an adjective sudorifick

is .

sudorifick

English

Adjective

(en adjective)
  • Noun

    (en noun)
  • sudorifics

    English

    Noun

    (head)