Prodding vs Rodding - What's the difference?

prodding | rodding |


As verbs the difference between prodding and rodding

is that prodding is while rodding is .

As a noun prodding

is the act of giving a prod.

prodding

English

Verb

(head)
 • Noun

  (en noun)
 • The act of giving a prod.
 • *
 • perfunctory proddings and pokings

  rodding

  English

  Verb

  (head)