Sams vs Rams - What's the difference?

sams | rams |


As nouns the difference between sams and rams

is that sams is while rams is .

As a verb rams is

(ram).

sams

English

Noun

(head)
 • Anagrams

  * ----

  rams

  English

  Noun

  (head)
 • Verb

  (head)
 • (ram)
 • Anagrams

  * ----