Shinobi vs Kunoichi - What's the difference?

shinobi | kunoichi |

Kunoichi is a coordinate term of shinobi.As nouns the difference between shinobi and kunoichi

is that shinobi is a male ninja while kunoichi is a female ninja.

shinobi

English

Noun

(en-noun)
 • A male ninja.
 • Synonyms

  * ninja

  Coordinate terms

  * kunoichi (a female ninja) * ninja (a warrior that practices ninjitsu) * ninjutsu/ninjitsu (the martial art of a ninja)

  See also

  * (Ninja) ----

  kunoichi

  English

  Noun

  (en noun)
 • a female ninja
 • Synonyms

  * ninjette

  Coordinate terms

  * shinobi (a male ninja) * ninja (a warrior who practices ninjitsu) * ninjutsu/ninjitsu (the martial art of a ninja) ----