Goys vs Joys - What's the difference?

goys | joys |


As nouns the difference between goys and joys

is that goys is while joys is .

As a verb joys is

(joy).

goys

English

Noun

(head)
 • Synonyms

  * goyim

  joys

  English

  Noun

  (head)
 • Verb

  (head)
 • (joy)