Sosses vs Hosses - What's the difference?

sosses | hosses |


As nouns the difference between sosses and hosses

is that sosses is while hosses is .

sosses

English

Noun

(head)
  • hosses

    English

    Noun

    (head) (p)
  • ----