Dysbetalipoproteinaemia vs Dysbetalipoproteinemia - What's the difference?

dysbetalipoproteinaemia | dysbetalipoproteinemia | Alternative forms |

Dysbetalipoproteinaemia is an alternative form of dysbetalipoproteinemia.


As nouns the difference between dysbetalipoproteinaemia and dysbetalipoproteinemia

is that dysbetalipoproteinaemia is while dysbetalipoproteinemia is a rare medical disorder, type iii hyperlipoproteinemia.

dysbetalipoproteinaemia

English

Noun

(en-noun)
 • dysbetalipoproteinemia

  English

  Noun

  (en-noun)
 • A rare medical disorder, Type III hyperlipoproteinemia.
 • Alternative forms

  * dysbetalipoproteinaemia