Cyclohexanes vs Cyclohexenes - What's the difference?

cyclohexanes | cyclohexenes |


As nouns the difference between cyclohexanes and cyclohexenes

is that cyclohexanes is while cyclohexenes is .

cyclohexanes

English

Noun

(head)
  • cyclohexenes

    English

    Noun

    (head)