stargazes

Stargazes vs Stargazer - What's the difference?

stargazes | stargazer |


As a verb stargazes

is (stargaze).

As a noun stargazer is

one who stargazes.

Stargazes vs Stargazed - What's the difference?

stargazes | stargazed |


As verbs the difference between stargazes and stargazed

is that stargazes is (stargaze) while stargazed is (stargaze).

Stargazers vs Stargazes - What's the difference?

stargazers | stargazes |


As a noun stargazers

is .

As a verb stargazes is

(stargaze).

Stargazes vs Stargates - What's the difference?

stargazes | stargates |


As a verb stargazes

is (stargaze).

As a noun stargates is

.