stairgates

Stairgates vs Stargates - What's the difference?

stairgates | stargates |


As nouns the difference between stairgates and stargates

is that stairgates is while stargates is .