restates

Reestates vs Restates - What's the difference?

reestates | restates |


As verbs the difference between reestates and restates

is that reestates is (reestate) while restates is .

Restated vs Restates - What's the difference?

restated | restates |


As verbs the difference between restated and restates

is that restated is (restate) while restates is .

Restates vs Restages - What's the difference?

restates | restages |


As verbs the difference between restates and restages

is that restates is while restages is (restage).

Restates vs Gestates - What's the difference?

restates | gestates |


As verbs the difference between restates and gestates

is that restates is while gestates is (gestate).

Restates vs Testates - What's the difference?

restates | testates |


As a verb restates

is .

As a noun testates is

.

Restates vs Estates - What's the difference?

restates | estates |


As a verb restates

is .

As a noun estates is

.