prescreened

Rescreened vs Prescreened - What's the difference?

rescreened | prescreened |


As verbs the difference between rescreened and prescreened

is that rescreened is (rescreen) while prescreened is (prescreen).