phereses

Aphereses vs Phereses - What's the difference?

aphereses | phereses |


As nouns the difference between aphereses and phereses

is that aphereses is while phereses is .

Phereses vs Pheresis - What's the difference?

phereses | pheresis |


As nouns the difference between phereses and pheresis

is that phereses is while pheresis is apheresis.