jinnis

Djinnis vs Jinnis - What's the difference?

djinnis | jinnis |


As nouns the difference between djinnis and jinnis

is that djinnis is plural of lang=en while jinnis is plural of lang=en.

Jinns vs Jinnis - What's the difference?

jinns | jinnis |


As nouns the difference between jinns and jinnis

is that jinns is plural of lang=en while jinnis is plural of lang=en.