cesuras

Caesuras vs Cesuras - What's the difference?

caesuras | cesuras |


As nouns the difference between caesuras and cesuras

is that caesuras is while cesuras is .

Cesural vs Cesuras - What's the difference?

cesural | cesuras |


As an adjective cesural

is .

As a noun cesuras is

.