aphorizes

Aphorizes vs Aphorized - What's the difference?

aphorizes | aphorized |


As verbs the difference between aphorizes and aphorized

is that aphorizes is (aphorize) while aphorized is (aphorize).

Aphorizes vs Aphorises - What's the difference?

aphorizes | aphorises |


As verbs the difference between aphorizes and aphorises

is that aphorizes is (aphorize) while aphorises is (aphorise).