allegators

Alligators vs Allegators - What's the difference?

alligators | allegators |


As nouns the difference between alligators and allegators

is that alligators is while allegators is .