Mantou vs Baozi - What's the difference?

mantou | baozi |

mantou

English

(wikipedia mantou)

Noun

(-)
 • (without any filling)
 • Anagrams

  * *

  baozi

  English

  (wikipedia baozi)

  Noun

  (-)
 • Chinese steamed stuffed buns
 • Synonyms

  * bao, pao